Välkommen till DOFT AB
Vi tillverkar mellanrumstandborstar för de svenska och utländska marknaderna. Huvudkontor och tillverkning finns i Östhammar i norra Roslagen.